Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


 

Rada vědeckých společností České republiky
Národní 3
110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 403 478
Fax: +420 221 403 478

e-mail:

 

Memorandum mezi AV ČR a RVS ČR

 

logo-avcr-cz.jpg

Kalendář akcí

Dnes < 2019 >  < srpen > 
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Informace zveřejňované podle § 5 odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dle zákona č. 106/1999 Sb. se poskytují pouze informace o činnosti Akademie věd ČR jakožto veřejné instituce ( dle § 2 odst. 1 zákona). Žádné informace v tomto ujednání o poskytování informací se nevztahují na zpracování ani poskytování vědeckých stanovisek, posudků, doporučení, ani na jiné takovéto informace.  Dle zákona č. 106/1999 Sb. není ani možné žádat informace související s řešením právních případů či informace, které se týkají konkrétních právních řízení před soudy, správními orgány nebo jinými orgány veřejné moci.

 
Název povinného subjektu: Akademie věd České republiky
Právní forma: Veřejná výzkumná instituce
 
Důvod a způsob založení:
Zřizovatel: Akademie věd České republiky, se sídlem Národní 1009/3, 117 20 Praha 1
Další informace o založení Akademie věd České republiky naleznete zde.
 
Organizační struktura:
Informace o organizační struktuře Akademie věd České republiky naleznete zde.

Kontaktní spojení:
Kontaktní poštovní adresa: Akademie věd České republiky, 1009/3, 117 20 Praha 1
Adresa podatelny: Akademie věd České republiky, 1009/3, 117 20 Praha 1
Úřední hodiny pro veřejnost: 
Telefon: +420 221 403 111
Fax: +420 224 240 512
Adresa e-podatelny: info@cas.cz

Případné platby lze poukázat na bankovní účet  Akademie věd České republiky vedený u ........

IČ: 60165171
DIČ:

Dokumenty
Výzkumné záměry: Seznam výzkumných záměrů naleznete zde.
Rozpočet: Informace o rozpočtu naleznete .........
Stanovy: Stanovy Akademie věd České republiky naleznete zde.
 
Žádost o informace
Žádost o informace lze podat poštou, elektronickou poštou, faxem nebo telefonicky na adresy a čísla uvedená v tomto dokumentu.  Písemnou nebo ústní žádost lze rovněž podat  v úředních hodinách výše dle bodu v tomto ujednání. O žádosti o informace rozhoduje ........

Příjem žádostí a dalších podnětů
Žádost, stížnost, návrh, podnět nebo jiné dožádání lze podat způsoby uvedenými v tomto dokumentu.
 
Opravné prostředky
O odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace a o stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace rozhoduje .............

Formulář
Formulář žádosti o informace naleznete ..........

Předpisy
Nejdůležitejší používané předpisy: Při vyřizování žádosti o informace Akademie věd České republiky postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Na rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace, rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (§ 16 citovaného zákona) a na rozhodnutí o stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace (§16a citovaného zákona) se vztahuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
 
Úhrady za poskytování informací
Hrazení nákladů za zpracování a poskytování informace se řídí ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění. Úhrady za vyhledání a zpracování informací, pořízení kopií, příp. technických nosičů dat a za odeslání informací žadateli jsou uvedeny v Sazebníku úhrad. Požadovaná informace bude žadateli poskytnuta až po prokazatelném zaplacení stanovené úhrady nákladů. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady tuto úhradu nezaplatí, žádost o informaci bude odložena (§ 17 odst. 5 citovaného zákona).
 
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.: Výroční zprávu naleznete zde.