Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


 

Rada vědeckých společností České republiky
Národní 3
110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 403 478
Fax: +420 221 403 478

e-mail:

 

Memorandum mezi AV ČR a RVS ČR

 

logo-avcr-cz.jpg

Kalendář akcí

Dnes < 2018 >  < září > 
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Podzimní přednášky České botanické společnosti v Praze a Brně

Česká botanická společnost, pobočky v Praze a Brně, si vás dovolují pozvat na podzimní přednášky, jejichž názvy a data zveřejňujeme.

 

 

Zdroj: Knihovna České botanické společnosti

 

 

 

  Česká botanická společnost, z. s., Benátská 2, 128 00 Praha 2, tel. 221 951 664,

e-mail: sekretariat@botanospol.cz, https://botanospol.cz
 
 
Přednáškový cyklus ČBS a katedry botaniky PřF UK – podzim 2018
 
 22.10. P. Maděra: Stromovité dračince – unikátní třetihorní relikty v současné realitě.
29.10. Š. Janeček: 10 let výzkumu opylování rostlin v Kamerunu.
5.11.    M. Chytrý: Pladias – databáze české flóry a vegetace.
12.11. P. Pokorný: Paleoekologie ještě víc eko?
19.11. V. Grulich: Omán není jenom poušť – botanické postřehy z Arabského poloostrova.
26.11. P. Karlík & I. Větvička: Starček úzkolistý – nebezpečný cizokrajný krasavec.
3.12.    G. Šrámková a kol.: Karpatské evoluční příběhy dvou divokých příbuzných huseníčku.
10.12. P. Koutecký: Floristické a vegetační postřehy z Haliče.
 
Všechny přednášky se konají v Krajinově posluchárně katedry botaniky PřF UK Praha, Benátská 2, Praha 2 od 17:15 hodin.
Hosté vítáni!
prof. RNDr. Karel Prach, CSc.,
 předseda ČBS
 
 
Jihomoravská pobočka České botanické společnosti a Ústav botaniky a zoologie PřF MU v Brně
 
Vás na podzim 2018 zvou na botanické přednášky, semináře a exkurze
 
Přednášky a semináře začínají ve čtvrtek v 16:00 hodin v Bohunickém kampusu Přírodovědecké fakulty MU, v posluchárně 306 pavilonu A11
 
18. 10. 2018
Jan Roleček: Floristické dožínky – přijďte se podělit o své floristické nálezy a zhodnotit vegetační sezónu 2018.
25. 10. 2018
Marco Malavasi: Remote sensing: a major technological revolution
in ecology.
1. 11. 2018
Tamara Těšitelová: Ovlivňují mykorhizní houby návrat orchidejí
na obnovené louky v Bílých Karpatech?
8. 11. 2018   
Milan Chytrý: Pladias - databáze české flóry a vegetace.
15. 11. 2018
Jožo Šibík: Aljaška s důrazem na variabilitu vegetace a recentní výzkum Skipa Walkera a jeho týmu.
22. 11. 2018
Dominik Zukal: Diverzita vegetace suťových a roklinových lesů střední Evropy. Referát o dizertační práci.
29. 11. 2018
Martin Večeřa: Druhová diverzita vybraných typů evropské vegetace na velké škále. Referát o dizertační práci.
6. 12. 2018
Ivana Jongepierová a Igor Malenovský: Obnova luk v Bílých Karpatech z pohledu hmyzu a rostlin.
13. 12. 2018
Reminiscence zahraniční botanické exkurze na Korsiku.
 
 
Aktuální informace a případné změny programu na webu ÚBZ: botzool.sci.muni.cz/
nebo na webu jihomoravské pobočky: www.sci.muni.cz/jm-cbs/prednasky.php
 

16. 10. 2018