Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


 

Rada vědeckých společností České republiky
Národní 3
110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 403 478
Fax: +420 221 403 478

e-mail:

 

Memorandum mezi AV ČR a RVS ČR

 

logo-avcr-cz.jpg

Kalendář akcí

Dnes < 2018 >  < červenec > 
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Motýli včera,dnes ... a zítra?

205. podvečer Evropského kulturního klubu se uskuteční ve čtvrtek 1. října 2015, od 17.00 hodin v zasedací místnosti č. 206, Národní 3, Praha 1. Přednáší Mgr. Petr Heřman.

Úvodní slovo Mgr. Petr Heřman

Středoevropská krajina prošla během posledních několika málo desetiletí dramatickým vývojem, který se výrazně vepsal do její dnešní tváře. Upuštění od tradičního maloplošného hospodaření a přechod k intenzivnějším formám jejího využívání přinesly nesporné zlepšení životního standardu a komfort pro člověka, daleko méně příznivou situaci to však znamená pro druhovou rozmanitost rostlin a živočichů. Organismy, které byly od nepaměti závislé na mozaikovitém charakteru krajiny s celou škálou nejrůznějších stanovišť, z našeho okolí nenávratně mizí. Postupně jsou po těch nejcitlivějších postihovány i druhy ještě donedávna zcela běžné, nezřídka považované za úporné "škůdce". Stráň za zahradou, dříve plná mateřídoušky, postupně zarůstá neprostupnými křovinami, mateřídouška odtud mizí a s ní i spousta hmyzu na ni vázaného. Ke skupinám, které na výše popsané změny reagují velmi citlivě, a lze je tak využít jako jednu z modelových skupin pro studium stavu životního prostředí, patří také motýli. Proč během krátké doby u nás vyhynula téměř jedna osmina denních motýlů a mnohé dříve obecně rozšířené druhy zmizely z celých oblastí? Lze tento nepříznivý trend nějakým způsobem zvrátit? Co pro to může udělat každý z nás?

Mgr. Petr Heřman vystudoval zoologii na Přírodovědecké fakultě UK, poté se zabýval diagnostikou hmyzu v laboratoři Státní rostlinolékařské správy a následně zoologií a ochranou bezobratlých na Správě chráněné krajinné oblasti Český kras. Je doktorandem Katedry zoologie a rybářství ČZU v Praze, členem výboru Společnosti pro ochranu motýlů, aktivním členem České společnosti entomologické a autorem či spoluautorem přes 40 odborných publikací na téma entomologie. Jeho hlavními zájmovými skupinami jsou motýli a dvoukřídlý hmyz. Studiem jejich výskytu, ochranou a popularizací se aktuálně zabývá ve více oblastech Čech (zejména Brdy, Český kras, Křivoklátsko, Pošumaví) i v zahraničí (jihotyrolský národní park Stilfserjoch).

 

25. 9. 2015