Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


 

Rada vědeckých společností České republiky
Národní 3
110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 403 478
Fax: +420 221 403 478

e-mail:

 

Memorandum mezi AV ČR a RVS ČR

 

logo-avcr-cz.jpg

Kalendář akcí

Dnes < 2018 >  < září > 
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Vykonný výbor RVS ČR

RNDr. Petr Budil
(Česká geologická společnost)

    místopředseda
V Holešovičkách 41
182 09 Praha 8
tel.: 266 009 323
pracoviště: Česká geologická služba
tel.:257 089 478
e-mail: petr.budil@geology.cz

Prof. RNDr. Jaroslav Spížek, DrSc.
(Československá společnost mikrobiologická)

  místopředseda

 

MBÚ AV ČR
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4
tel.: 241 062 200
fax: 241 062 201
e-mail: spizek@biomed.cas.cz

Doc. PhDr. Jiří Buriánek,CSc.
(Česká sociologická společnost)

    místopředseda
Husova 4 (sekretar. společ.)
110 00 Praha 1
tel. + fax: 222 220 631, 224 220 997 l. 550
pracoviště:
    FF UK
    nám. J. Palacha 2
    116 38 Praha 1
    tel.: 224 491 530
e-mail: jiri.burianek@ff.cuni.cz

Prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
(Česká společnost pro experimentální biologii rostlin)
Katedra experimentální biologie rostlin
Přírodovědecká fakulta UK
Viničná 5
128 44 Praha 2
e-mail: albrecht@natur.cuni.cz

Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.
(Česká geografická společnost)
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Přírodovědecká fakulta UK
Albertov 6
128 43 Praha 2
e-mail: bicik@natur.cuni.cz

 

Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
(Jednota českých matematiků a fyziků)

Ústav částicové a jaderné fyziky

V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8
tel.: 221 912 469
e-mail: Jiri.Dolejsi@mff.cuni.cz

 

 

Doc. Dr. Jan Farkač, CSc.
(Česká společnost entomologická)

Česká zemědělská univerzita

Kamýcká 129
165 21 Praha 6
tel.: 224 383 721
e-mail: farkac@fld.czu.cz

 


Prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
(Literárněvědná společnost)
Ústav slavistiky FF MU
A. Nováka 1
602 00 Brno
ivo.pospisil@phil.muni.cz

PhDr. Jana Procházková
(Českomoravská psychologická společnost)
Kladenská 48 (sekret. společ.)
160 00 Praha 6
tel. + fax: 235 360 477
e-mail: cmps@ecn.cz
e-mail: jane.prochazkova@email.cz