Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


 

Rada vědeckých společností České republiky
Národní 3
110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 403 478
Fax: +420 221 403 478

e-mail:

 

Memorandum mezi AV ČR a RVS ČR

 

logo-avcr-cz.jpg

Kalendář akcí

Dnes < 2019 >  < srpen > 
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Vykonný výbor RVS ČR

RNDr. Petr Budil
(Česká geologická společnost)

    místopředseda
V Holešovičkách 41
182 09 Praha 8
tel.: 266 009 323
pracoviště: Česká geologická služba
tel.:257 089 478
e-mail: petr.budil@geology.cz

Doc. Ing. Vojtěch Spiwok, PhD.
(Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii)


  místopředseda
Ústav biochemie a mikrobiologie
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Technická 5
166 28 Praha 6
Vojtech.Spiwok@vscht.cz; spiwokv@vscht.cz

Doc. PhDr. Jiří Buriánek,CSc.
(Česká sociologická společnost)

    místopředseda
Husova 4 (sekretar. společ.)
110 00 Praha 1
tel. + fax: 222 220 631, 224 220 997 l. 550
pracoviště:
    FF UK
    nám. J. Palacha 2
    116 38 Praha 1
    tel.: 224 491 530
e-mail: jiri.burianek@ff.cuni.cz

Prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
(Česká společnost pro experimentální biologii rostlin)
Katedra experimentální biologie rostlin
Přírodovědecká fakulta UK
Viničná 5
128 44 Praha 2
e-mail: albrecht@natur.cuni.cz

Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.
(Česká geografická společnost)
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Přírodovědecká fakulta UK
Albertov 6
128 43 Praha 2
e-mail: bicik@natur.cuni.cz

 

Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.
(Jednota českých matematiků a fyziků)

Ústav částicové a jaderné fyziky

V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8
tel.: 221 912 469
e-mail: Jiri.Dolejsi@mff.cuni.cz

 

Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.
(Česká společnost imunologická)
Ústav imunologie 2. LF UK a FN v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

 

Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc.
(Česká společnost pro hudební vědu)
Etnologický ústav Akademie věd ČR,
Na Florenci 3
110 00 Praha 1

 

Doc. Ing. Jakub Fischer, PhD.
(Česká společnost ekonomická)
děkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze
nám. W. Churchilla 1938/4
130 67 Praha 3 - Žižkov