Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast


 

Rada vědeckých společností České republiky
Národní 3
110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 403 478
Fax: +420 221 403 478

e-mail:

 

Memorandum mezi AV ČR a RVS ČR

 

logo-avcr-cz.jpg

Kalendář akcí

Dnes < 2020 >  < září > 
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Členské společnosti

 

Oblast Neživá příroda

 

 

Česká aerosolová společnost
Rozvojová 135
165 02 Praha 6 - Suchdol
www: http://www.icpf.cas.cz
předseda:   Dr. Ing. Vladimír Ždímal,
tel: 220 390 246
fax: 220 920 661
e-mail: zdimal@icpf.cas.cz

 

ČAAG - Česká asociace geofyziků
Přírodovědecká fakulta UK
Odd. užité geofyziky
Albertov 6
128 43 Praha 2
www: http://www.caag.cz
předseda:   Prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Studentská 1768
708 00 Ostrava
tel: 596 979341
fax: 596 919452
e-mail: kalab@ugn.cas.cz

 

Česká astronomická společnost
Fričova 298
251 65 Ondřejov
e-mail: cas@astro.cz, sobotka@astro.cz
www: http://www.astro.cz
předseda:  

Prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc.

e-mail: petr.heinzel@asu.cas.cz

 

 

 

Česká geografická společnost
Albertov 6
128 43 Praha
tel: 221 951 397
fax: 221 951 598

e-mail:

danafi@natur.cuni.cz, perlin@natur.cuni.cz

www: http://www.geography.cz

prezident:  

Doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Albertov 6

128 43 Praha 2
tel: 221 951 425
e-mail: pavel.chromy@natur.cuni.cz

 

Česká geologická společnost
V Holešovičkách 41
182 09 Praha 8
tel: 728 408 613
e-mail: sekretriat@geologickaspolecnost.cz
www: http://www.geologickaspolecnost.cz/
předseda:  

Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D.
PřF UK

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů
Albertov 6
128 43 Praha 2
e-mail: wiki@natur.cuni.cz

  

Česká kartografická společnost
Thákurova 7
160 00 Praha 6
tel: 973 445 028
e-mail: info@czechmaps.cz
www: http://www.czechmaps.cz
předseda:  

Doc. Ing. Václav Talhofer,CSc.
e-mail: vaclav.talhofer@unob.cz

 

Česká meteorologická společnost
Na Šabatce 17
143 00 Praha 4
tel: 244 032 223
www: http://www.cmes.cz
předseda:   Doc. RNDr.Tomáš Halenka, CSc.
Univerzita Karlova v Praze, MFF UK,
Katedra meteorologie a ochrany prostředí
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8
tel: 221 912 514
fax: 221 912 533
e-mail: tomas.halenka@mff.cuni.cz

 

Česká společnost pro biomechaniku
Katedra anatomie a biomechaniky FTVS UK
J. Martího 31
162 52 Praha 6
tel: 220 172 004
fax: 242 454 706
e-mail: hruskova@ftvs.cuni.cz
www: http://biomech.ftvs.cuni.cz/csb
předseda:  

Doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
Katedra anatomie a biomechaniky FTVS UK
J. Martího 31
162 52 Praha 6
e-mail: jelen@ftvs.cuni.cz

 

 

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku
Pod vodárenskou věží 4
182 08 Praha 8
tel: 266 053 901
fax: 286 585 789
e-mail: cski@utia.cas.cz, step@labe.felk.cvut.cz
www: http://www.cski.cz
předseda:  Prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.
Fakulta elektrotechnická ČVUT
Karlovo nám. 13
120 00 Praha 2,
tel.: 224 357 233
e-mail: step@labe.felk.cvut.cz

 

Česká společnost pro mechaniku
Dolejškova 5
182 00 Praha 8
tel: 286 587 784
fax: 286 587 784
e-mail: csm@it.cas.cz
www: http://www.csm.cz
předseda:  

Ing. Jiří Náprstek, DrSc.
ÚTAM AV ČR, v.v.i.
Prosecká 76
190 00 Praha 9
tel: 286 892 515
fax: 286 584 695
e-mail: naprstek@itam.cas.cz

 

Česká společnost pro uhlíkové a kompozitní materiály
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09 Praha 9
tel: 266 009 318
fax: 284 680 105
e-mail: irsm@irsm.cas.cz
www: http://www.irsm.cas.cz
předseda:  

Ing. Tomáš Suchý, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09 Praha 8
tel: 266 009 318
fax: 284 680 105
e-mail: suchyt@irsm.cas.cz

 

 

 

Česká společnost pro vědeckou kinematografii
Fakulta stavební ČVUT
katedra fyziky
Thákurova 7
166 29 Praha 6
tel.: 224 357 918
e-mail:

novakji@fsv.cvut.cz
www: www.cspvk.cz

předseda:  

Prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D.
Fakulta stavební ČVUT
Thákurova 7
166 29 Praha 6
tel: 224 357 918
e-mail: 

novakji@fsv.cvut.cz

 

Československá mikroskopická společnost
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4 - Krč
e-mail: csms@biomed.cas.cz
www: http://www.microscopy.cz
předseda:  

RNDr. Dušan Chorvát, PhD.
Mezinárodne laserové centrum

Ilkovičova 3

841 04 Bratislava

Slovenská republika
e-mail: chorvat@ilc.sk

 

 

Český komitét pro geodezii a geofyziku

Boční II/1401
141 31 Praha 4

Tel: 604 207 962
e-mail: edp@ig.cas.cz; eduardpetrovsky@gmail.com

předseda:   Doc. RNDr. Edurad Petrovský, CSc.
e-mail: edp@ig.cas.cz; eduardpetrovsky@gmail.com

 

Jednota českých matematiků a fyziků
Žitná 25
117 10 Praha 1
tel: 222 090 709, 222 211 100
fax: 222 211 638
e-mail: predseda@jcmf.cz
www: http://www.jcmf.cz
předseda:   RNDr. Josef Kubát
e-mail: predseda@jcmf.cz

 

Krystalografická společnost
Ostřicová 668/5
155 00 Praha 5
www: http://www.xray.cz
předseda:  

RNDr. Jindřich Hašek, DrSc.
BIOCEV

Průmyslová 595

252 50 Vestec
e-mail: hasekj@seznam.cz

 

Vědecká společnost pro nauku o kovech
Katedra fyziky kovů MFF UK
Ke Karlovu 5
121 16 Praha 2
tel: 221 911 362
fax: 221 911 490
e-mail: mss@met.mff.cuni.cz , sima@met.mff.cuni.cz

www: http://mss.tul.cz/about

předseda:  

Prof. Ing. Vladimír Číhal, DrSc.

SVÚOM, s.r.o.

U Městského pivovaru 934/4

170 00 Praha 7

e-mail: vladimir.cihal@vsb.cz

 

 

 

Oblast živá příroda a chemické vědy

 

 

Česká algologická společnost
Katedra botaniky PřF UK
Benátská 2
128 01 Praha 2
e-mail: lindane@natur.cuni.cz

www: www.czechphycology.cz

předseda:  

Prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.

Fakulta životního prostředí ČZU

nám. Smiřických 1

281 63 Kostelec nad Černými Lesy
tel.: 224 383 825
e-mail: vymazal@yahoo.com

 

Česká anatomická společnost
U nemocnice 3
128 00 Praha 2
e-mail: Karel.Smetana@lf1.cuni.cz
www: http://cas.lf1.cuni.cz
předseda:   Doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.
e-mail:Ondrej.Nanka@lf1.cuni.cz

 

 

Česká arachnologická společnost
U nemocnice 3
128 00 Praha 2
www: https://arachnology.cz
předseda:   RNDr. Milan Řezáč, Ph.D.

 

Česká bioklimatologická společnost
Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno 

Kroftova 43
616 67 Brno
tel: 267 103 321
fax: 271 761 549
e-mail: jstr@ig.cas.cz
www: http://www.cbks.cz

předseda:   RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, CSc.
Český hydrometeorologický ústav
Kroftova 43
616 67 Brno
tel: 541 421 020
e-mail: roznovsky@chmi.cz

 

Česká botanická společnost
Benátská 2
128 01 Praha 2
tel: 221 951 664
e-mail: botspol@natur.cuni.cz
www: http://www.natur.cuni.cz/CBS
předseda:  

Prof. RNDr. Karel Prach, CSc.
Jihočeská univerzita, Přírodovědcká fakulta

Branišovská 31

370 05 České Budějovice
e-mail: prach@prf.jcu.cz

 

Česká fytopatologická společnost
Výzkumný ústav rostlinné výroby
Drnovská 507
161 00 Praha 6 - Ruzyně
tel: 233 022 315

e-mail: kominek@vuvr.cz

www: www.vurv.cz/cspp

předseda:  

Prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.
Mendelova Univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Zemědělská 1
613 00 Brno
Tel: 545 133 045
Fax: 545 212 044
e-mail: pokorny0@node.mendelu.cz

 

Česká herpetologická společnost
Katedra zoologie PřF UK v Praze

Viničná 7
128 44 Praha 2
Tel: 731 060 253
e-mail: m.sandera@seznam.cz
www: http://www.herp.cz/

předseda:  

RNDr. Ivan Rehák, CSc.
ZOO Praha
U Trojského zámku 120
171 00 Praha 7 - Troja

Tel.: 296 112 111
e-mail: ophis@tiscali.cz

 

Česká imunologická společnost
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4
tel: 241 062 519
e-mail: cis@biomed.cas.cz
www: http://www.biomed.cas.cz/cis/
předsedkyně:   Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4
tel: 241 062 343
e-mail: rihova@biomed.cas.cz

 

Česká kardiologická společnost
Pekařská 72
656 91 Brno
tel: 543 213 825
fax: 543 213 830
e-mail: cks@kardio-cz.cz
www: http://www.kardio-cz.cz
předseda:  

Prof. MUDr. Miloš Táborský, PhD., FESC., MBA

 

 

 

Česká kinantropologická společnost
FTVS UK
José Martího 31
162 52 Praha 6 - Veleslavín
tel: 220 172 062
www: http://www.kinantropologie.cz/
předseda:  

Doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.
J. Martího 31
162 52 Praha 6

Tel.: 220 172 111
e-mail:

peric@ftvs.cuni.cz

 

 

Česká kineziologická společnost
FTVS

José Martího 31
162 52 Praha 6
www: http://www.kinesiology.upol.cz

předseda:  

PhDr. David Smékal, Ph.D.

FTK UP
Třída Míru 115
771 11 Olomouc
Tel.: 585 636 314
e-mail: david.smekal@upol.cz

 

Česká limnologická společnost
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
Podbabská 30
160 62 Praha 6
tel: 221 951 899

fax:224 914 803
e-mail: jolana@blatna.cuni.cz
www: http://www.limnospol.cz

předseda:   Doc. RNDr. Martin Rulík PhD.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého
Šlechtitelů 11
783 46 Olomouc
tel: 585 634 569
fax: 585 634 870
e-mail: martin.rulik@upol.cz

 

Česká parazitologická společnost
Viničná 7
128 44 Praha 2
tel.:221 951 719
e-mail: mikes@natur.cuni.cz
www: http://www.parazitologie.cz
předseda:   RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.
Katedra parazitologie PřF UK
Viničná 7
128 44 Praha 2
tel: 221 951 819
fax: 224 919 704
e-mail: mikes@natur.cuni.cz

  

Česká pedologická  společnost
Univerzita Palackého v Olomouci

Přírodovědecká fakulta

17. listopadu 12
  771 46 Olomouc
tel.: 585634 560
e-mail: sanka@recetox.muni.cz
www: http://www.pedologie.czu.cz

předseda:  

Prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.
e-mail: 

borivoj.sarapatka@seznam.cz

 

Česká společnost antropologická
Viničná 7
128 44 Praha 2
tel: 221 951 611
fax: 221 951 619
www: http://anthropology.cz
předseda:   Doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Ústav experimentální biologie PřF MU
Kotlářská 2
611 37 Brno
tel: 549 493 800
e-mail: drozdova@sci.muni.cz

 

Česká společnost entomologická
Viničná 7
128 00 Praha 2
tel: 224 923 535, 221 953 257
e-mail:

entospol@gmail.com

svatopluk_bily@nm.cz
www: http://www.entospol.cz

předseda:  

RNDr. David Král
Přírodovědcká fakulta UK

Viničná 7
128 00 Praha 2
tel: 731 248 145
e-mail: kraldavid@gmail.com

 

Česká společnost experimentální biologie rostlin
Viničná 5
128 44 Praha 2
tel: 221 951 687
fax: 220 390 416
e-mail: csebr@csebr.cz
www: http://www.csebr.cz/
předsedkyně:   Prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Viničná 5
128 44 Praha 2
tel: 221 951 705
fax: 221 951 704
e-mail: albrecht@natur.cuni.cz

 

Česká společnost histo- a cytochemická
Ústav histologie a embryologie LFHK UK

Šimkova 870
500 38 Hradec Králové

Tel.: 495 816 294

www: www.cshc.cz

předseda:   Prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D.
Ústav histologie a embryologie LFHK UK
Šimkova 870
500 38 Hradec Králové
e-mail: mokry@lfhk.cuni.cz

 

Česká společnost chemická
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
tel: 222 220 184
fax: 222 220 184
e-mail: chem.spol@csvts.cz
www: http://www.csch.cz
předseda:  

Prof. Ing. Jan John, CSc.
FJFI ČVUT

Břehová 7

115 19 Praha 1
tel: 224 358 212
e-mail: Jan.John@fjfi.cvut.cz

 

Česká společnost ornitologická
Na Bělidle 252/34
150 00 Praha 5
Tel: 274 866 700
e-mail: cso@birdlife.cz
www: http://www.birdlife.cz
ředitel:

Mgr. Jiří Flousek, PhD.
e-mail:flousek@birdlife.cz

 

 

Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii
Kladenská 48
160 00 Praha 6
tel: 220 445 166
fax: 220 445 167
e-mail: irena.krumlova@uochb.cas.cz
www: http://www.csbmb.cz
předseda:  

Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Branišovská 1160/31

370 05 České Budějovice

tel.: 723 727 269
e-mail: liborex@paru.cas.cz

 

  

Česká společnost pro buněčnou biologii, z.s.
Albertov 2048/4 

128 00 Praha 2
tel: 224 968 001
e-mail: info@cscb.cz
www: http://www.cscb.cz

předseda:   Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.

 

Česká společnost pro ekologii
Branišovská 31
370 05 České Budějovice
tel: 387 775 759
fax: 387 775 368
e-mail: cspe@prf.jcu.cz
www: www.cspe.cz
předseda:   Doc. David Storch, Ph.D.
e-mail: storch@cts.cuni.cz

 

Česká společnost pro ekologii krajiny
Přírodovědecká fakulta UK
Benátská 2
128 01 Praha 2
www: http://www.iale.cz
předseda:  

doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc.
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Karlova v Praze
Albertov 6
128 43 Praha 2
tel: +420 221 95 1360

mail:  lipsky@natur.cuni.cz

Česká společnost pro strukturní biologii
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4
tel: 296 809 340, 737 354 865
www: http://www.structbio.org/
předseda:  

Ing. Jan Dohnálek, Ph.D.
Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.

Průmyslová 595, Vestec

252 42 Jesenice u Prahy

e-mail: jan.dohnalek@ibt.cas.cz

 

Česká vědecká společnost pro mykologii
Benátská 2
128 01 Praha 2
tel: 224 497 259
fax: 224 964 284
www: http://www.natur.cuni.cz/cvsm/
předseda:  

Mgr. Jan Holec, Dr.
Národní muzeum
Mykologické oddělení

Cirkusová 1740
193 00 Praha 9
tel: 224 497 833
e-mail: jan_holec@nm.cz

 

 

Česká zoologická společnost
Viničná 7
128 44 Praha 2
tel: 221 951 860
e-mail: skuhrava@quick.cz
www: http://www.zoospol.cz/
předseda:   RNDr. Václav Pižl, CSc.
Ústav půdní biologie AV ČR, v.v.i.
Na Sádkách 7
370 05 České Budějovice
tel: 221 951 860
fax: 385 300 133
e-mail: pizl@upb.cas.cz

 

Československá biologická společnost
Kamenice 3
625 00 Brno
tel:549 491 329
e-mail: biolspol@med.muni.cz,

info@icsbs.cz

www: http://www.icsbs.cz/

předseda:  

Doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

e-mail: on.slaby@gmail.com

 

Československá společnost mikrobiologická
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4 - Krč
tel: 296 442 494
fax: 296 442 396
e-mail: gabriel@biomed.cas.cz
www: http://www.cssm.info
předseda:   RNDr. Jiří Gabriel, DrSc.
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
tel: 296 442 231
e-mail: gabriel@biomed.cas.cz

 

 

Oblast Společenské vědy


Česká archeologická společnost
Letenská 4
118 01 Praha 1
tel: 224 256 577
e-mail: zuzana.blahova@ff.cuni.cz
www: http://www.archaeology.cz/cas/
předseda:   PhDr. Karel Sklenář, DrSc.

Česká archivní společnost
Archivní 4
149 01 Praha 4 - Chodovec
e-mail: cesarch@cesarch.cz
www: http://www.cesarch.cz
předsedkyně:  

Mgr. David Valůšek
SOA Zlín

763 11 Želechovice nad Dřevnicí

Tel: 577 901 132

e-mail: valusek@mza.cz


Česká asociace orální historie
Vlašská 9
118 40 Praha 1
tel: 257 531 122
fax: 257 531 121
e-mail: mucke@usd.cas.cz
www: www.oralhistory.cz
předseda:   PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
Vlašská 9
118 40 Praha 1
tel: 257 286 358
e-mail: mucke@usd.cas.cz

Česká asociace pro africká studia
Rokitanského 62/26
500 03 Hradec Králové
e-mail: info@africkastudia.cz
www: www.africkastudia.cz
předseda:   Doc. PaedDr. Hana Horáková, Ph.D.
 

Česká asociace pro sociální antropologii
Na Florenci 3
110 00 Praha 1
info@casaonline.cz
www: http://www.casaonline.cz/
předseda:   PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
e-mail: uherek@eu.cas.cz


Česká asociace pedagogického výzkumu
Pedagogická fakulta UK

Myslíkova 7

116 39 Praha 1
e-mail: capv@seznam.cz
www: http://www.capv.cz

předseda:  

Doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci
Filozofická fakulta
Křížkovského 511/10
771 47 Olomouc
e-mail: jana.polachova@upol.cz


Česká demografická společnost
Přírodovědecká fakulta UK
Albertov 6
128 43 Praha 2
tel: 221 951 111, 221 952 439, 224 912 191
fax: 224 920 657
www: https://www.natur.cuni.cz/geografie/demografie-a-geodemografie/ceska-demograficka-spolecnost
předseda:  

Doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze

Katedra demografie
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
tel: 224 095 247,

224 094 315
e-mail: LanghamJ@vse.cz

 

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze
Fantova 1784/28
155 00 Praha 13-Stodůlky
tel: 251 613 490
e-mail: genealogie@centrum.cz

www:www.genealogie.cz

předseda:  

Ing. Mgr. Martin Slaboch, Ph.D..

 

Česká kriminologická společnost
nám. Jana Placha 2
116 38 Praha 1
e-mail: info@czkrim.cz
www: http://www.czkrim.cz/

předseda:   PhDr. Miroslav Scheinost
e-mail: mscheinost@iksp.justice.cz

 

Česká národopisná společnost
Národní 3
117 20 Praha 1
e-mail: narodopis@narodopisnaspolenost.cz
www: http://www.narodopisnaspolecnost.cz/
předseda:  

Mgr. Jana Nosková, Ph.D.
Etnologický ústav AV ČR

Veveří 97
602 00 Brno

e-mail: jana.noskova@iach.cz


Česká pedagogická společnost
Katedra pedagogiky PdF MU
Poříčí 31
603 00 Brno
tel: 549 497 520
fax: 543 232 722
e-mail: sekretar@cpds.cz, predseda@cpds.cz
www: http://www.cpds.cz
předseda:   Mgr. Petr Najvar, Ph.D.
e-mail: predseda@cpds.cz

Česká platónská společnost
Jilská 1
110 00 Praha 1
tel: 222 220 124
e-mail: platocz@gmail.com
www: www.platonskaspolecnost.cz

předseda:  

Prof. Filip Karfík
Filosofická fakulta UK Praha

Ústav filosofie a religionistiky
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
e-mail: filip.karfik@volny.cz

 

Česká sociologická společnost
Husova 4
110 00 Praha 1
tel: 222 220 631
e-mail: mcss@seznam.cz
www: http://www.ceskasociologicka.org
předseda:  

Doc. PhDr. Dušan Lužný, CSc.

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie UPOL

tř. Svobodvy 26

779 00 Olomouc

tel.: 585 633 701
e-mail: dusan.luzny@upol.cz


Česká společnost ekonomická
Politických vězňů 7
110 00 Praha 1
Tel: 224 412 329
e-mail: cse@cse.cz
www: http://www.cse.cz
předseda:  

PhDr. Kamil Galuščák, Ph.D.
Česká národní banka

Na příkopě 28

115 03 Praha 1
e-mail: kamil.galuscak@cnb.cz


Česká společnost novořeckých studií
Ústav klasických studií FF MU
Arna Nováka 1
602 00 Brno
tel.:549 498 441
http://www.phil.muni.cz/csns/
předseda:  

Dr. Nicole Votavová Sumelidisová
Ústav klasických studií FF MU
Arne Nováka 1
602 00 Brno
tel.:549 495 387
e-mail: nicole.votavova@mail.muni.cz

 

 

Česká společnost pro filmová studia
nám. Jana Palacha 2
e-mail: katerinasvatonova@gm

www: http://25fps.cz/2011/ceska-spolecnost-pro-filmova-studia/

 

předseda:  

PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.

e-mail:

katerinasvatonova@gmail.com


Filozofická fakulta
Ústav hudební vědy
nám. Jana Palacha 2
116 38  Praha 1
e-mail:
předseda:   Prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.

Pedagogická fakulta OU

Mlýnská 5

tel.: 739 239 533
e-mail:

 

karel.steinmetz@osu.cz

 

 Česká společnost pro mezinárodní právo
Národní 18
116 91 Praha 1
tel: 224 933 494
www: http://www.csmp-csil.org
předseda:   Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
Ústav státu a práva AV ČR
Národní 18
110 00 Praha 1
e-mail: sturma@prf.cuni.cz

Česká společnost pro politické vědy
VŠE - Katedra politologie
W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
tel: 25124 095 204
fax: 224 220 657
e-mail: cabada@kap.zcu.cz
www: http://www.cspv.cz/
předseda:  

Prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.

Institut politologických studií FSV UK

U Kříže 8

158 00  Praha 5 - Jinonice

tel.: 251 080 263
e-mail: blanka.richova@fsv.cuni.cz


Česká společnost pro právo životního prostředí
Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.
Národní tř. 18
110 00 Praha 1
www: http://www.cspzp.com
předseda:   Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Právnická fakulta UK Praha
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
tel: 221 005 370
e-mail: damohors@prf.cuni.cz

Česká společnost pro religionistiku
A. Nováka 1
tel: 739 140 881
e-mail: csr@phil.muni.cz
www: http://www.casr.cz
předseda:  

Doc. Mgr. Tomáš Bubík, Ph.D.
Katedra filozofie Univerzity Pardubice

Studentská 95
532 10 Pardubice
tel: 549 493 405
e-mail: tomas.bubik@upce.cz

 

Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia
Valentinská 1

110 00 Praha 1

předseda:  

Doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.
e-mail: vlcek@brno.avcr.cz

 


Česká statistická společnost
Český statistický úřad

Na padesátém 81

100 82 Praha 10
www:   http://www.statspol.cz/cs

předseda:  

RNDr. Marek Malý, CSc.

Státní zdravotní ústav

Šrobárova 48

100 42  Praha 10

e-mail: marek.maly@szu.cz
 


České sdružení pro právní a sociální filozofii
Národní 18
110 00 Praha 1
tel: 224 912 224
předseda:   Prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.

Český komitét pro logiku, metodologii a filozofii vědy
Jilská 3
110 00 Praha 1

e-mail: havlik@flu.cas.cz

předseda:   Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.

 


Českomoravská psychologická společnost
Kladenská 48
160 00 Praha 6
tel: 235 360 477
fax: 235 360 477
e-mail: cmps@ecn.cz
www: http://www.cmps.ecn.cz
předseda:  

PhDr. Daniel Heller
Katedra psychologie FF UK

Celetná 20

110 00 Praha 1
tel: 281 869 085
e-mail: d.heller@seznam.cz


Jazykovědné sdružení České republiky
Letenská 4
118 51 Praha 1
www: http://jazykovednesdruzeni.cz
předseda:  

Prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Filozofická fakulta UK v Praze
nám. Jana Palacha 2

116 38 Praha 1
e-mail: petr.mares@ff.cuni.cz


Jednota klasických filologů
Filozofická fakulta UK
ÚŘLS
Celetná 20
116 42 Praha 1
tel: 221 619 742
e-mail: martin.bazil@gmail.com, martin.bazil@ff.cuni.cz
www: jkf.ff.cuni.cz
předseda:  

Doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.
Ústav řeckých a latinských studií FF UK

nám. Jana Palacha 2

116 38  Praha 1

 


Kruh moderních filologů
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
tel: 224 491 877, 224 491 874
e-mail: martin.semelik@gmail.com
www: http://www.kmof.cz
předseda:  

Prof. Dr. Jana Králová, CSc.
FF UK Ústav translatologie

Hybernská 3
110 00 Praha 1 
e-mail: jana.kralova@ff.cuni.cz


Literárněvědná společnost
Ústav slavistiky FF MU
A. Nováka 1
602 00 Brno
předseda:   Prof. PhDr. Michaela Hashemi,CSc.
ÚČL FF MU v Brně
e-mail: Michaela.Soleiman-pour-Hashemi@seznam.cz

Matice moravská
A. Nováka 1
602 00 Brno
tel: 549 493 552
e-mail: bronek@phil.muni.cz
www: http://www.matice-moravska.cz
předseda:   Prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.
A. Nováka 1
602 00 Brno
tel: 549 493 552
e-mail: malir@phil.muni.cz

Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872)
P.O. BOX 66
110 01 Praha 1
www: http://www.sdruzenihistoriku.cz
předseda:   Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
e-mail: kocian@usd.cas.cz

Společnost Edvarda Beneše
Na Florenci 3
110 00 Praha 1

e-mail: olivavera@email.cz, neudorflova.m@seznam.cz

předseda:  

PhDr. Pavel Carbol, Ph.D.

e-mail: carbol.uc@atlas.cz

 

Společnost pro církevní právo
Sudoměřská 25
130 00 Praha 3

e-mail: spcp@prf.cuni.cz

www: http://spcp.prf.cuni.cz

předseda:  

Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Nám. Curieových 7

116 40  Praha 1

e-mail: tretera@prf.cuni.cz


Společnost pro dějiny věd a techniky
Kostelní 42
170 78 Praha 7
www: http://dvt.hyperlink.cz/
předseda:   Prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.
Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy
Ovocný trh 5
116 36 Praha 1
Tel: 224 491 475
e-mail: petr.svobodny@ruk.cuni.cz

 

Společnost pro hospodářské a sociální dějiny
Technická 2
166 27 Praha 6

e-mail: shsd@email.cz
www: http://www.shsd.cz

předseda:   Prof. PhDr. Marcela Efmerotvá, CSc.
e-mail: efmertov@fel.cvut.cz

 

 

 

Společnost pro estetiku
Katedra estetiky FF UK
Celetná 20
116 42 Praha 1
tel: 221 619 620
e-mail: estetikaspol@estetikaspol.cz
předseda:  
Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D.
Katedra estetiky FF UK
Celetná 20
116 42 Praha 1
Telefon: 221 619 619

Uměleckohistorická společnost v českých zemích
Husova 4
110 00 Praha 1
tel: 222 222 144
fax: 222 221 654
e-mail: uhs@dejinyumeni.cz
www: http://www.dejinyumeni.cz/
předseda:  

PhDr. Radim Vondráček

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
17. listopadu 2
110 00 Praha 1
tel: 724 117 118
e-mail: vondracek@upm.cz


Unie Comenius
Přemysla Otakara II. 37

688 01 Uherský Brod

www:

http://www.uniecomenius.cz/

předseda:   PhDr. Jiří Beneš
Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v.v.i.
Na Florenci 3
110 00 Praha 1
e-mail: benes@ics.cas.cz

SISYFOS - Český klub skeptiků
Zdeněk Jonák

U dejvického rybníčku 25
160 00 Praha 6
e-mail: predseda@sisyfos.cz
www: http://www.sisyfos.cz

předseda:   Bc. Leoš Kyša


Čestný člen Rady českých vědeckých společností

Společnost pro vědy a umění

Czechoslovak Society of Arts and Sciences (SVU)

4410 Massachusetts Ave. NW # 174

Washington, DC 20016

U.S.A.
www: https://www.svu2000.org

předseda:  

Prof. RNDr. Ivo T. Budil Ph.D., DSc.

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
Dubečská 900/10
100 31 Praha 10 - Strašnice

e-mail: ivo.budil@mup.cz